Електротехничар информационих технологија

Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC4E41S
  • Назив профила: Електротехничар информационих технологија
  • Област: електротехника
  • Година школовања: 4
  • Број ученика: 30

Неки од циљева и радних задатака:

Оспособите се за учешће у инвидуалној или тимској изради софтверских апликација, креирање и развој база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система. Научите да саставите рачунарске конфигурације, тестирате њихову исправност и отклаљате кварове, инсталирате оперативне системе, конфигуришете и одржавате рачунарске мреже различитих технологија, користите интернет сервисе, креирате, моделирате, развијате и инплеменирате базе података, креирате различите врсте десктоп и веб апликација као и апликације за рад са базама података и апликације за електронско пословање.

Шта после:

  • рад у софтверској индустрији
  • посао на одржавању рачунарских система, креирању софтвера, одржавање мрежних и других система
  • оснивање сопствене компаније за израду веб страница и апликација
  • студирање на неком од сродних факултета или високих школа

Поштовани ученици, кликом на линк информационе технологије предмети можете добити комплетан план и програм за сваки предмет на смеру електротехничар информационих технологија.

Табела са обавезним општеобразовним и стручним предметима:

Обавезни општеобразовни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
1Српски језик и књижевност3333
2Математика4433
3Физика2---
4Хемија2---
5Страни језик2222
6Географија----
7Историја2---
8Уметност-1--
9Физичко васпитање2222
10Рачунарство и информатика2---
11Социологија са правима грађана--1-
12Етика--1-
Обавезни стручни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
13Основа електротехнике53--
14Рачунарска графика и мултимедија2---
15Програмирање2443
16Апликативни програми-2--
17Електроника-4--
18Рачунарски хардвер-2--
19Веб дизајн-2--
20Веб програмирање--33
21Оперативни системи--2-
22Рачунарске мреже и комуникације-3--
23Информациони системи и базе података--5-
24Интернет технологије и сервиси---3
25Заштита информационих система---3
26Електронско пословање---3
27Техничка документација---2
28Предузетништво---2
29Практична настава22 + 606090

Табела са изборним општеобразовним и стручним предметима:

Изборни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
1Грађанско васпитање /
верска настава
1111
2Изборни предмети--22
Изборни општеобразовни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
1Биологија--2-
2Музичка уметност--1-
3Ликовна уметност--1-
4Алгебра са аналитичком геометријом--2-
5Једначине, диференцијални и интегрални рачун---2
6Социологија---2
7Филозофија---2
8Физика---2
Изборни стручни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
1Пословне комуникације--2-
2Примењена електроника--2-
3Софтверски мултимедијални алати--2-
4Управљање пројектима---2
5Базе података---2
6Рачунари у системима управљања---2