Електромонтер мрежа и постројења

Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC3E18S
  • Назив профила: Електромонтер мрежа и постројења
  • Област: електротехника
  • Година школовања: 3
  • Број ученика: 15

Неки од циљева и радних задатака:

Циљ школовања је стицање низа теоријских и практичних знања и вештина за успешно обављање послова електромонтера далеководних мрежа, погонских инсталација. Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.

Шта после:

  • посао у великим и малим предузећима
  • снивање сопствене инсталатерске радионице
  • доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација

Табела са општеобразовним и стручним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених премета

Општеобразовни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година
1Српски језик и књижевност322
2Математика322
3Ликовно1--
4Музичко1--
5Екологија и заштита животне средине1--
6Страни језик222
7Географија2--
8Историја3--
9Физичко васпитање222
10Рачунарство и информатика2--
11Устав и права грађана--1
12Физика2--
13Хемија2--
14Грађанско васпитање /
верска настава *
111
Стручни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година
15Основи електротехнике 32-
16Техничко цртање2--
17Електрична мерења-3-
18Електроника-3-
19Економија и организација предузећа--2
20Електричне инсталације-4-
21Електрична постројења-22
22Електричне мреже--3
23Електричне машине--2
24Пракса41212