www.tehnicka-negotin.com designed by NITOGEN TEAM Корисни линкови: Општина Неготин Завод за уџбенике Београд Министарство просвете и науке Mehanicar za grejnu i rashladnu tehniku

Неки од циљева и радних задатака:

Циљ школовања је стицање низа теоријских и  практичних знања и вештина за успешно обављање послова механичара инсталација, одржавање и поправка уређаја и система за грејање и климатизацију. Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.

  Шта после:

  - посао у великим или малим предузећима,  

  - оснивање сопствене механичарске или инсталатерске радионице,

  - доквалификација, преквалификација, једногодишња-специјализација...