www.tehnicka-negotin.com designed by NITOGEN TEAM Корисни линкови: Општина Неготин Завод за уџбенике Београд Министарство просвете и науке Masinski tehnicar za kompjutersko konstruisanje

Неки од циљева и радних задатака:

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства. 

Интензивно се изучава рад на рачунарима који обухвата компјутерску графику, моделирање (3D) помоћу рачунара и програмирање (C/C++).  

Програм обезбеђује успешно усвајање знања и вештина   прорачунавања и то не само из области машинства, креирање техничке документације, креирање рачунарских програма, висок ниво проучавања математике...

                                    Шта после:

- сопствени бизнис, конструисање и моделирање у сопственом бироу

- оператерски или програмерски послови у области машинства, грађевинарства, елетротехнике или било којим другим областима....


Факултети (Академске студије)

1. Машински

2. Технички, информатички

3. ФОН

4. Саобраћајни

5. Електронски, електротехнички

6. Полицијска или војна академија

7. Математички

8. ............................

Струковне студије

1. Машинске

2. Техничке, информатичке

3. Саобраћајне

4. Електротехничке

5. Унутрашњих послова

6. Економске

7. Пословне

8. .............................