www.tehnicka-negotin.com designed by NITOGEN TEAM Корисни линкови: Општина Неготин Завод за уџбенике Београд Министарство просвете и науке

Неки од циљева и радних задатака:

Монтажа рачунарских система, превентивно и корективно одржавање система, тестирање и поправка периферија рачунарских система, тестирање и поправка хардверских и софтверских система, операторски послови, одржавање уређаја за унос и пренос података, одржавање процесне рачунарске опреме, програмирање и одржавање уређаја за аутоматизацију, програмирање микрорачунара и система за развој, одржавање и ажурирање датотека, програмирање апликација за информационе системе, одржавање оперативних система и програма. Програмирање базе података, објектно програмирање, програмирање и одржавање мрежних ситема...

Elektrotehnicar racunara

                                    Шта после:

- сопствени бизнис: сервис за одржавање рачунара и рачунарске опреме, трговина рачунарима и рачунарском опремом, производња програма,

 - посао  на одржавању рачунарских система, креирању софтвера, одржавање мрежних и других система, оператерски и слични послови у малим и великим фирмама, установама....

Факултети (Академске студије)

1. Информатички

2. Електронски

3. Електротехнички

4. Машински

5. Саобраћајни  

6. Падагошки

7. Полицијска или војна академија

8. Економски

9. ............................

Струковне студије

1. Информатичкие

2. Електротехничке

3. Машинске

4. Саобраћајне 

5. Техничке

6. Унутрашњих послова

7. Економске

8. Пословне

9. ............................