www.tehnicka-negotin.com designed by NITOGEN TEAM Корисни линкови: Општина Неготин Завод за уџбенике Београд Министарство просвете и науке Automehanicar

Неки од циљева и радних задатака:

Ученици се оспособљавају да се баве: техничким одржавањем возила, погонским моторима, поправком и одржавањем главних делова, системом за хлађење, карбуратором, пумпом високог притиска, уређајима за паљење смеше и електричним уређајима на мотору, механизмом за управљање, спојницама, мењачима степена преноса, погонским мостом и зглобним преносницима, системом за ослањање, точковима и пнеуматицима, системом за кочење ...

  Шта после:

- запошљење у великим или малим ауто сервисима, предузећима, установама

- оснивање сопствене аутомеханичарске  радионице

- доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација....