www.tehnicka-negotin.com designed by NITOGEN TEAM Корисни линкови: Општина Неготин Завод за уџбенике Београд Министарство просвете и науке Autoelektricar

Неки од циљева и радних задатака:

Ученици се оспособљавају за: дијагностику кварова на моторним возилима, уградњу и одржавање електричних  уређаја и опреме, електричне инсталације, светлосних и сигналних уређаја на моторним возилима и радним машинама, испитивање и замену електронских компоненти, климатских уређаја, аудио опреме...

  Шта после:

- посао у великим или малим ауто сервисима,  

- оснивање сопствене аутоелектричарске радионице,

- доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација....